ENDÜSTRİYEL FIRINLAR

Kömür, maden, cevher kurutma için konvansiyonel bir ekipman döner kurutma fırınlarıdır. Bu fırınlar 4 adet gale teker üzerinde dönen silindirik tamburdan oluşurlar. Genellikle fırın ve malzemenin ısıtılması için Doğalgaz/LPG/Kömür veya Sıvı Yakıtlı Brülörler kullanılır.

Fırın dizaynı yapılırken giren malzeme fiziksel ve kimyasal özellikleri, giren malzemenin nemi, çıkan malzemenin nemi, malzeme çıkış sıcaklığı, baca sıcaklığı, teorik kapasite, fırının kurulacağı yöredeki rakım-nem, gerekli ısıl güç, verim gibi değerler istenir veya hesaplanır.

Temiz yanma, yakıt ve hava oranının doğru sağlanmasına bağlıdır. Yanma için optimal oksijen gereklidir. Fırınlarımızda primer ve sekonder hava ihtiyacı genellikle santrifüj endüstriyel fanlar ile sağlanır. Ayrıca atık gazları fiziksel filtreleme için endüstriyel reverse air tip filtreler kullanılır.

RESİM GALERİSİ